English:

Click on an image to enlarge the panorama.

Norsk:

Klikk på et bilde for å forstørre panoramaet.